Forgot your password          Registration

Premiere! One million worth girl

08 February 2019, Friday, 19:00

Musical in two acts by Maxim Leonidov

Libretto by A. Shavrin with the participation of A. Noskov based on the screenplay by V. Valutsky and V. Viktorov "Head of Chukotka".

Stage Director - Andrey Noskov

Musical Director and conductor - Alexey Nefedov

Scenography - Irina Dolgova

Choreographer - Olga Prikhudaylova

Art Producer - Maxim Leonidov

Art producer - Maxim Leonidov

Choirmaster - Evgeny Takmakov

Lighting Designer - Denis Solntsev

Assistant Director - Sofia Krylova

Assistant Choreographer - Dmitry Orlov

Responsible Accompanist - Valery Prudnikov

Artist-animator - Anastasia Andreeva

Opening night of the performance will take place on 8th of February 2019
Characters and Performers:
Nastya Glazkova

Elena Bakhtiyarova

Maria Reshavskaya

Vera Sveshnikova

Timofey Ivanovich Hramov

Maxim Leonidov

Vladimir Yarosh

Sergey

Evgeny Zaytsev
laureate of "Golden Mask" and "Golden sofit" award

Alexander Lenogov

Zotova

Aniya Agibaeva

Anna Tess

Stenson

Evgeny Zaytsev
laureate of "Golden Mask" and "Golden sofit" award

Alexander Sukhanov

Dubois

Andrey Matveev
honoured artist of Russia

Igor Shumaev

Yamushi-san

Sergey Denisov

Marat Ramov

Pit Bryukhanov

Vasiliy Gluhov

Alexander Krukovsky

Olshanskaya

Natalia Dievskaya

Maria Mukupa

Chukchi husband

Yaroslav Bayarunas

Denis Konovalov

Singer in San Francisco

Manana Gogitidze

Natalia Dievskaya

Shpyn

Platon Belkin

Dmitry Semyonov

Vovka

Makar Dmitriev

Vyacheslav Minevich

Female ensemble

Aniya Agibaeva
Daria Kozhina
Maria Mukupa
Darya Pashinskaya (swing)
Maria Reshavskaya
Yuliya Reznor
Anna Tess

Male ensemble

Yaroslav Bayarunas (swing)
Vasily Glukhov
Sergey Denisov (swing)
Eldar Jemilyov
Denis Konovalov
Marat Ramov
Andrey Suntsov

Female ballet

Natalya Burtasova
Maria Vasilchenko
Evgenia Dementieva (swing)
Marina Krasnoyarskaya
Irina Satyukova
Anastasia Chornaya

Male ballet

Alexander Kiselyov (swing)
Alexander Kuryata
Roman Petrushenko
Anton Plavsky
Pavel Sidorov
Iskander Fakhrutdinov

The performance is recommended for viewers aged 12 and above